Dzień dobry!

To jest podstrona. Wracaj Na start.


  my %FixedList;
  for my $Key ( keys %List ) {
    my $OriginalKey = $Key;
    $Key =~ tr/ęóąśłżźćń ĘÓĄŚŁŻŹĆŃ/eoaslzzcn_EOASLZZCN/;
    my %CustomerUser;
    $CustomerUser{ID} = $OriginalKey;
    $CustomerUser{Name} = $List{$OriginalKey};
    $FixedList{$Key} = \%CustomerUser;
  }

  if (keys %FixedList) {

    return {
      Success => 1,
      Data  => {
        CustomerUser => \%FixedList,
      },
    };
  }
ab
cd

A to jest treść w Markdownie.

Myślę że spokojnie można ją wypisać w trzech punktach:

 • punkt
 • punkt
 • punkt

To tylko testowa treść. Niezmienna. Chyba że ma zmienną. {site_name}

Komentarze

Bez komentarza. Nie został wypełniony powyzszy formularz.

Patryk

Nigdy bym nie wpadł na to żeby kliknąć w treść kodu.

Sanchez

^BY4,3,236^FT1087,179^BCI,,Y,N

To Do List